Βεβαίωση αθλητικής ικανοτητας

Τα θέματα πιστοποίησης υγείας των αθλητών και αθλητριών ρυθμίζονται από το άρθρο 33 παρ.9 του νόμου 2725/1999(ΦΕΚ121): «Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται σε δελτία υγείας που εκδίδει η οικεία ομοσπονδία και το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ιατρούς».
Σύμφωνα, λοιπόν, με το παραπάνω απόσπασμα, η πιστοποίηση της υγείας του αθλητή και αθλήτριας είναι υποχρεωτική.

Ιατρικός Έλεγχος Αθλουμένων

Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα ασφαλές και αποδοτικό πρόγραμμα άσκησης υψηλών απαιτήσεων με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης είναι να προηγηθεί πλήρης ιατρικός έλεγχος. H σωματική προσπάθεια μεγάλης έντασης εγκυμονεί κινδύνους είτε κατά τη διάρκεια είτε αμέσως μετά το τέλος της άσκησης.

Επομένως, ο ειδικός της άσκησης ζητά από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι υγιής και δύναται να ασκηθεί. Ιδιαίτερα εάν πρόκειται για αθλητή με υποκείμενο νόσημα (π.χ. νεανικός διαβήτης), η βεβαίωση θα πρέπει να προσδιορίζει συγκεκριμένα σημεία προσοχής κατά περίπτωση καθώς και να δίνονται μέσω αυτής οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

H ιατρική βεβαίωση ικανότητας για άσκηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες. Επιπλέον, για τον γενικό πληθυσμό που τυχόν συμμετέχει σε ομαδική αθλητική δραστηριότητα, η έλλειψη αντενδείξεων (όπως αυτές αναδεικνύονται από συνεντεύξεις/ερωτηματολόγια, όπως ένα ερωτηματολόγιο ετοιμότητας για άσκηση, λ.χ. PARQ+ ) είναι το πρώτο βήμα πριν από τη συμμετοχή. Εάν το αποτέλεσμα του ερωτηματολογίου ετοιμότητας για άσκηση είναι θετικό (δηλαδή υπάρχει καταφατική απάντηση σε κάποιον παράγοντα κινδύνου), ο δοκιμαζόμενος παραπέμπεται για πλήρη ιατρικό έλεγχο.

Αναγκαιότητα της διενέργειας του ιατρικού ελέγχου

Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος κατά τη διάρκεια της άσκησης αποτελεί συχνά την πρώτη και οριστική εκδήλωση μιας υποκείμενης καρδιαγγειακής νόσου, της οποίας τα κλινικά συμπτώματα είναι σιωπηλά.

Η άθληση δεν είναι αυτή καθεαυτήν η αιτία της εμφάνισης του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, αλλά λειτουργεί μάλλον ως πυροδοτικός μηχανισμός σε εκείνους τους αθλητές που έχουν κάποια σιωπηλή καρδιαγγειακή παθολογία, κυρίως μυοκαρδιοπάθεια, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για απειλητικές για τη ζωή κοιλιακές αρρυθμίες κατά τη διάρκεια της άσκησης . Συνεπώς, η διενέργεια του ιατρικού ελέγχου κρίνεται απαραίτητη πριν την ένταξη των αθλουμένων σε προπονητικά προγράμματα, τόσο στον αγωνιστικό όσο και στον μαζικό αθλητισμό, καθώς αποτελεί την πιο σημαντική προϋπόθεση για την ασφάλεια των αθλουμένων. Ωστόσο, απαιτούνται αρκετές δοκιμασίες προκειμένου να αποδειχθεί η ικανότητα του καρδιαγγειακού συστήματος να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της έντονης άσκησης. Ο ιατρικός έλεγχος είναι προϋπόθεση για συμμετοχή στα εθνικά πρωταθλήματα αλλά και στις εθνικές ομάδες.