ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚEΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
INTERAMERICAN – MEDISYSTEM
METLIFE ALICO
ALLIANZ
INTERAMERICAN
INTERNAT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “DIAL CARE” ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GENERALLI
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “DIAGNOSIS” GENERALLI
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “MY DIRECT” ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Ε

ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΜΕ ΚΑΡΤΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΡΟΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΥΓΕΙΑ ΟΝ LINE
ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΒΗΤΗ
MED 4U