Οφέλη εγχείρησης bypass

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (εγχείρηση bypass) με πάλλουσα καρδιά συγκριτικά  με την κλασική αορτοστεφανιαία παράκαμψη: καλύτερα άμεσα οφέλη – μεγαλύτερους   μακροπρόθεσμους κινδύνους και ανάγκη νέας επαναιμάτωσης, έδειξε μεγάλη έρευνα καρδιοχειρουργικού του Πεκίνου, η οποία δημοσιεύτηκε στοCirculation.

(Short-term benefits of off-pump bypass surgery off-set by long-term risks in Beijing study, Circulation 2010)

Μεγάλη μελέτη εγείρει αμφιβολίες σχετικά με τη διάρκεια των πλεονεκτημάτων της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με πάλλουσα καρδιά (χωρίς μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας -“off-pump”coronary artery bypass – OPCAB) ως εναλλακτική της χειρουργικής επέμβασης με καρδιοπνευμονική παράκαμψη1.

Σε μελέτη 6665 ασθενών, με επικεφαλή τον Dr Shengshou Hu (Κινέζικη Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών, Πεκίνο, Κίνα), οι ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με την OPCAB είχαν λιγότερες άμεσες επιπλοκές από τους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε καρδιοπνευμονική παράκαμψη, αλλά η ατελής επαναγγείωση ήταν πιο συνήθης με την ¨off-pump¨ τεχνική, οδηγώντας σε περισσότερες αγγειακές επιπλοκές και επαναληπτικές επαναγγειώσεις. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο στις 12 Απριλίου, 2010 στο ιατρικό περιοδικόCirculation.

Στη μελέτη, οι 3266 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με την OPCAB στο Fuwai Hospital στο Πεκίνο μεταξύ 1999 και 2006 είχαν χαμηλότερα ποσοστά ενδονοσοκομειακής κολπικής μαρμαρυγής, χρειάστηκαν λιγότερες μεταγγίσεις αίματος και ξόδεψαν λιγότερο χρόνο στον μηχανικό αερισμό συγκριτικά με τους 3399 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με τη συμβατική αορτοστεφανιαία παράκαμψη την ίδια χρονική περίοδο. Και οι δύο ομάδες είχαν παρόμοια ποσοστά επιβίωσης, αλλά μετά από ένα μέσο όρο παρακολούθησης 4,5 ετών, τα ποσοστά επαναληπτικής επαναγγείωσης και μειζόνων αγγειακών επεισοδίων ήταν σημαντικά υψηλότερα στην ομάδα που αντιμετωπίστηκε με την OPCAB σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά της ομάδας που αντιμετωπίστηκε με το συμβατική αορτοστεφανιαία παράκαμψη(συμβατικό bypass).

Τα ποσοστά της ενδονοσοκομειακής θνητότητας και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών είναι ευνοϊκά συγκριτικά με τα αναφερόμενα ποσοστά στις ΗΠΑ ή στους δυτικοευρωπαικούς πληθυσμούς, σύμφωνα με τους συγγραφείς.

 

Ενδονοσοκαμειακές ανεπιθύμητες ενέργειες και προσαρμοσμενος σχετικος κινδυνος της OBCAB έναντι τηςCABG

Ανεπιθύμητες ενέργειες OBCAB

(n=3266), n

CABG

(n=3399), n

Adjusted OR (95% CI) p
Θάνατοι 32 52 0.74 (0.46-1.18) 0.21
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 9 25 0.46 (0.21-1.02) 0.06
Έμφραγμα μυοκαρδίου 6 10 0.71 (0.26-1.96) 0.51
Κολπική μαρμαρυγή 267 331 0.80 (0.66-0.97) 0.02
Μετάγγιση αίματος 2139 2438 0.85 (0.73-0.97) 0.03
Επανεπέμβαση λόγω αιμορραγίας 37 49 0.88 (0.55-1.41) 0.60
Παρατεταμένος αερισμός (>24h) 120 256 0.62 (0.49-0.78) <0.001

 

Μία ανάλυση με όμοια τάση αποτελέσματος με 2088 OPCAB ασθενείς και 2088 CABG ασθενείς δεν έδειξε διαφορές στον κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες, αλλά έδειξε 19% υψηλότερο ποσοστό των κρίσιμων αγγειακών επεισοδίων, ποσοστό στατιστικά σημαντικό και 38% υψηλότερο ποσοστό των επαναληπτικών επαναγγειώσεων στην ομάδα που αντιμετωπίσθηκε με την μέθοδο της OPCAB σε σχέση με την ομάδα των ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν με τη συμβατική αορτοστεφανιαία παράκαμψη (conventional-CABG).

Όπως αναφέρετε , σε 2203 ασθενείς, η τυχαιοποιημένη On/Off Bypass(ROOBY) μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 18 κέντρα δεν έδειξε διαφορά στα νευροψυχολογικά αποτελέσματα ανάμεσα στην αορτοστεφανιαία παράκαμψη με εξωσωματική κυκλοφορία και χωρίς εξωσωσματική κυκλοφορία μέσα σε ένα χρόνο. ΟDr Shengshou Hu και άλλοι επισημαίνουν πως οι περισσότερες από τις τυχαιοποιημένες δοκιμές που συγκρίνουν την αορτοστεφανιαία παράκαμψη με και χωρίς μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας ήταν μικρές , με σχετικά σύντομη παρακολούθηση, αλλά μία μεταανάλυση 37 τυχαιοποιημένων δοκιμών με σύνολο περίπου 3500 CABG ασθενών έδειξε ασήμαντη μείωση στην ενδονοσοκομειακή θνητότητα μεταξύ των OPCAB ασθενών2. «Χρειάζονται πολύ μεγαλύτερα τυχαιοποιημένα στοιχεία για να συγκρινουν αξιόπιστα τα αποτελέσματα των διαδικασιών χωρίς μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας και των συμβατικών διαδικασιών.»

Όπως διαπιστώθηκε στη ROOBY, η μελέτη του Dr Shengshou Hu διαπίστωσε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της χειρουργικής OBCAB και της ατελούς επαναγγείωσης. «Το εύρημα αυτό παρέχει περαιτέρω υποστηρικτικά στοιχεία για τις ανησυχίες για ατελή επαναγγείωση που σχετίζεται με την τεχνική της πάλλουσας καρδιάς . «Θέτονται ισχυρές ενδείξεις ότι η ατελής επαναγγείωση στη CABG μπορεί να οδηγήσει σε φτωχή μακροπρόθεσμη πρόγνωση.»

Βιβλιογραφία

  1. Hu S, Zheng Z, Yuan X, et al. Increasing long-term major vascular events and resource consumption in patients receiving off-pump coronary artery bypass. A single-center prospective observational study.Circulation 2010; 121:1800-1808.
  2. Wijeysundera D, Beattie WS, Djaiani G, et al. Off-pump coronary artery surgery for reducing mortality and morbidity: meta-analysis of randomized and observational studies. J Am Coll Cardiol 2005; 46:872-882.