Καρκίνος του Προστάτη

Ένας στους έξι άνδρες κάποια στιγμή στην ζωή του θα νοσήσει από καρκίνο του προστάτη, ενώ η πιθανότητα αυτή αυξάνεται αναλογικά με την ηλικία. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο καρκίνος του προστάτη διαγιγνώσκεται σε τυχαίο προσυμπτωματικό έλεγχο, δηλαδή σε ασυμπτωματικούς άνδρες.

Προληπτικός – προσυμπτωματικός έλεγχος

Παρά το γεγονός ότι ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί βραδέως εξελισσόμενη νεοπλασματική νόσο, έχει εξελιχθεί στη δεύτερη αιτία θανάτου του ανδρικού πληθυσμού κατά τη σύγχρονη εποχή.

Σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές εταιρείες, όπως η American Cancer Society (ACS), ο ιατρικός έλεγχος για τον καρκίνο του προστάτη θα πρέπει να ξεκινά:
• στα 50 έτη, εφόσον το προσδόκιμο επιβίωσης είναι τουλάχιστον 10 έτη.
• στα 40-45 έτη, σε άνδρες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου προστάτη, δηλαδή άνδρες με οικογενειακό ιστορικό στη νόσο ή με τουλάχιστον ένα συγγενή πρώτου βαθμού με διάγνωση καρκίνου προστάτη σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών.

Η πρόγνωση για την έκβαση του καρκίνου του προστάτη εξαρτάται από ορισμένους δείκτες, όπως η ηλικία κατά την διάγνωση, το Gleason Score, το ογκολογικό φορτίο νόσου και αν υπάρχει διήθηση της κάψας του οργάνου κατά την προστατεκτομή. Όπως και σε όλες τις ογκολογικές καταστάσεις, η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη θεραπεία οδηγεί στην βελτιστοποίηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

PSA, Δακτυλική εξέταση και Βιοψία προστάτη

• Αυξημένες τιμές PSA έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι μπορεί να σχετίζονται, αν και όχι μόνο, με την ύπαρξη καρκίνου του προστάτη.
• Στα πλαίσια προσυμπτωματικού ελέγχου, θα πρέπει να διενεργείται εξέταση PSA σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως ανά έτος.
• Σε άνδρες με PSA 4-7ng/ml, συνίσταται επανάληψη της εξέτασης μερικές εβδομάδες αργότερα, και αν το PSA εξακολουθεί να είναι 4 και πάνω συνιστάται βιοψία προστάτη.
• Η αποτελεσματικότητα της δακτυλικής εξέτασης εξαρτάται από την εμπειρία του εξεταστή.
• Η βιοψία επιβεβαιώνει τη διάγνωση.
• Άντρες με παθολογική δακτυλική εξέταση και τιμή PSA > 7 ng/ml θα πρέπει να υποβάλλονται άμεσα σε βιοψία προστάτη.
• Βιοψία προστάτη θα πρέπει να πραγματοποιείται και στις περιπτώσεις εκείνες που η δακτυλική εξέταση είναι παθολογική, ακόμα και με φυσιολογική τιμή του PSA.
• Αρνητική για καρκίνο βιοψία δεν αποκλείει την ύπαρξη καρκίνου προστάτη, για τον λόγο αυτό απαιτούνται σε κάποιες περιπτώσεις επαναλαμβανόμενες βιοψίες.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η επιστημονική ομάδα του «Ασκληπιός Διάγνωσις» ανακοινώνει με ικανοποίηση τον περαιτέρω εμπλουτισμό των σύγχρων και υψηλής αξιοπιστίας διαγνωστικών υπηρεσιών της. Από τον Μάρτιο του 2017 με ασφάλεια και επιτυχία έχουμε ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή της σύγχρονης επιστημονικής μεθόδου διαγνωστικής βιοψίας του προστάτη, θέτοντάς την στη διάθεση της κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας της Κρήτης.

Transrectal ultrasound (TRUS)
|Και
Multiparametric Magnetic Resonance Imaging (Πολυπαραμετρική Μαγνητική Απεικόνιση Προστάτη)

Πρόκειται για δύο τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την βιοψία προστάτη. Επίσης ενημερώνουμε για την διενέργεια της πολυπαραμετρικής μαγνητικής απεικόνισης του προστάτη, εξέταση η οποία ενδείκνυται για άνδρες υψηλής κλινικής υποψίας και με ή χωρίς αυξημένο PSA και αρνητική βιοψία προστάτη. Η πολυπαραμετρική απεικόνιση του προστάτη, αξιοποιείται τα τελευταία χρόνια για την σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ενημέρωση βρισκόμαστε στη διάθεση σας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Καρβούνη Εύη 6948284698 / 2810528000 εσωτ. 520

Στεφανάκης Κων/νος 6985924772 / 2810528000 εσωτ. 510

Φιλικούς χαιρετισμούς από

την επιστημονική ομάδα

Ασκληπιός Διάγνωσις

Κ. Φυγετάκη Σωτηρία:   Ακτινολόγος, Υπεύθ. Απεικ/κού Τμήματος
Κ. Σαριδάκη Ζώρα Ζένια: Ογκολόγος Παθολόγος, Υπεύθ. Ογκ/κού Τμήματος
Κ. Μιξάκη Ιωάννα: Ειδ. Παθολόγος με ειδίκευση στον Σακχ. Διαβήτη, Υπεύθ. Παθ/κού Τμήματος