Επιπτώσεις υποθερμίας-επαναθέρμανσης για χειρουργική επέμβαση παράκαμψης

Η υποθερμία και η επαναθέρμανση των ασθενών για τη χειρουργική επέμβαση παράκαμψης μπορεί να συμβάλλουν στο εγκεφαλικό επεισόδιο.

(Cooling then rewarming patients for bypass surgery may contribute to stroke, Circulation 2010)

Μία μικρή μελέτη στο πανεπιστήμιο Johns Hopkins δείχνει ότι η ιατρικώς επαγόμενη υποθερμία κατά τη διάρκεια αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, ευρέως χρησιμοποιούμενη για παροχή προστασίας των οργάνων και παρά τα περιορισμένα δεδομένα που στηρίζουν την αποτελεσματικότητα της, οδηγεί σε μη φυσιολογική αυτορύθμιση της εγκεφαλικής αρτηριακής πίεσης που μόνο επιδεινώνεται με την επαναθέρμανση1.

Με τη στήριξη της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιάς και του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, οDr Brijen Joshi (Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, Βαλτιμόρη, MD) και οι συνάδελφοι του μελέτησαν 127 υποθερμικές χειρουργικές επεμβάσεις παράκαμψης με διακρανιακό Doppler έλεγχο και 11 μη υποθερμικές περιπτώσεις μαρτύρων, για να αξιολογήσουν πως η υποθερμία και η επαναθέρμανση επηρρέασαν εγκεφαλική αρτηριακή αιματική ροή των ασθενών.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής, που δημοσιεύτηκαν στο τεύχος του Φεβρουαρίου του 2010 του περιοδικού «Anesthesia & Analgesia», έδειξαν ότι η υποθερμία και η επαναθέρμανση στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη αύξησαν το μέσο δείκτη εγκεφαλικής αιματικής ροής, υποδεικνύοντας μειωμένη αυτορύθμιση της εγκεφαλικής αιματικής ροής. Μεμονωμένοι ασθενείς που παρουσιάζουν μειωμένη αυτορύθμιση εγκεφαλικής αιματικής ροής είχαν υψηλό ποσοστό αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

 

Βιβλιογραφία

  1. Joshi B, Brady K, Lee J, et al. Impaired autoregulation of cerebral blood flow during rewarming from hypothermic cardiopulmonary bypass and its potential association with stroke. Anesth Analg 2010; 110:321-328.