ΣΑΡΙΔΑΚΗ – ΖΩΡΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (MD, PhD)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ TOMEA

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ MD

doc1-32fbwaubj0h6dzvvu9l5hc

Σπουδές:
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ειδικότητα:
Παθολόγος / Ογκολόγος

Επιπλέον Τίτλοι Σπουδών:
Διδακτορικής Διατριβή (PhD) με  τίτλο:  «Γενετική   ανάλυση  της  αλληλουχίας μικροδορυφορικού  DNA σε δερματικές νεοπλασματικές αλλοιώσεις»

Εργασιακή Εμπειρία:
Συνεργαζόμενος  κλινικός ερευνητής στη Μονάδα Κλινικών Μελετών, Κλινική    Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και μεταδιδακτορ ικός ερευνητής  στο Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, από τον Οκτώβριο 2007 έως τον Νοέμβριο 2010
Έμμισθος   πλήρους   απασχόλησης   μεταδιδακτορικό ς  επιστημονικός ερευνητής στο Center for Human Genetics Ο&Ν 1, Katholieke Uniνersiteit Leuνen and the Department of Digestiνe Oncology, Uniνersity Hospital Gasthuisberg, Leuven, Belgium, από 1/12/2010- 30/1112011 (1 έτος)

Τομέας Εργασίας:
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος   «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Διάγνωσις» και συνεργαζόμενος    μεταδιδακτορικός ερευνητής στο    Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης